Ako sa stať úspešným

Vidíme to okolo seba stále. Niekto má úspech a šťastie ako keby sa na neho lepilo. Iní zas patria medzi "večných smoliarov". Medzi týmito dvoma extrémami je väčšina z nás, ktorí dosahujeme bežný úspech, ale stretávame sa aj s bežným množstvom "smoly". Najmä mladí ľudia si potom po pozorovaní tejto situácie právom kladú otázku ako sa stať úspešným.

Je faktom, že postojmi a konkrétnymi krokmi úspech naozaj vieme "pritiahnuť". Alebo presnejšie – pripraviť sa na to, že ak by sme mali šťastie, dokážeme potom konať tak, aby výsledkom bol úspech. Divoká formulácia. Viem. Ale práve o to ide. Pozrime sa veci na zúbky.

Pomenujte, čo a kedy by ste už za úspech označili

Je dobré hneď na začiatku si presne pomenovať, čo a kedy je cieľovým stavom. Najlepšie je si to napísať. Napríklad "o 5 rokov chcem žiť vo vlastnom dome na vidieku v spokojnom manželstve a s prácou, ktorá ma baví a dobre živí". Takto pomenovaný pocit spokojnosti síce možno nie je dokonale presný, ale dáva aspoň určitý mantinel.

V praxi sme totiž zvyčajne nenásytní. Hneď ako niečo dosiahneme, chceme niečo iné. Tak to môže pokračovať stále ďalej a človek si ani poriadne nestihne uvedomiť, že už dosiahol pomerne veľký úspech. Možno len preto, že chce stále väčší… Preto tajomstvo toho, ako sa stať úspešným, tkvie v pomenovaní toho, čo za úspech označíme.

Aj tu môžete posúvať hranice. V mladosti môžete na otázku ako sa stať úspešným odpovedať, že chcete vlastné auto. To časom budete mať a môžete si rozšíriť svoju definíciu ako sa stať úspešným na nové ciele. S takýmto prístupom si budete stále uvedomovať, že už ste úspešní a to stále viac. Keby ste to nemali takto pomenované, mohlo by sa stať, že budete stále mať pocit, že nemáte to, čo ste chceli. Je to vec postoja.

Úspech nie je šťastie, ale šťastie je potrebné

Na tom, aby ste dosiahli svoje ciele je vždy potrebná dávka šťastia. Menšia, väčšia. Ako kedy. Máte obidve ruky a nohy? Mali ste šťastie. Niekto totiž nie a po úraze má horšiu štartovaciu pozíciu. Narodili ste sa na Slovensku? To ste mali šťastie, pretože sú aj horšie krajiny, kde by ste sa určite narodiť nechceli. Hladomor, dlhodobé vojny. Možno by vás rodičia ešte v detstve zmrzačili – lepšie by sa im žobralo od cudzincov.

Jednoducho šťastie, alebo náhoda vždy zohrajú svoju úlohu na vašej ceste ako sa stať úspešným. Ak nakoniec dosiahnete svoje ciele nebude to šťastie. Nie je to náhoda. Ale vďaka vrtkavému osudu sa to môže a nemusí celé podariť.

  • Napríklad chystáte sa otvoriť obchod a povodeň všetko zničí. To je smola, ktorá vám prinajmenej dočasne zablokuje dosiahnutie úspechu. Akokoľvek ste pripravení. OK, možno poviete, že ste sa pripravili aj na povodeň a vaša prevádzka zotrvá. No zákazníci nebudú mať myšlienky chodiť nakupovať…
  • Alebo sa dvaja uchádzate o nejakú pracovnú pozíciu. Vyzerá to, že váš kolega zvíťazí. No ukáže sa, že sa mu zmenila rodinná situácia a sťahuje sa na opačný koniec republiky. Pre vás šťastie, pretože ste jediným kandidátom na pozíciu, ktorá začínala vyzerať stratená.

Odporúčam vám tak trocha paradoxný postoj. V živote plánujte tak, ako keby nič podobné ako šťastie neexistovalo. Pracujte tak, že vy sami zodpovedáte za to ako sa stať úspešným. Tento postoj vám dá viac sebavedomia a hlavne vás lepšie pripraví.

Treba sa pripraviť využiť vzniknutú situáciu

Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. Ak ste pripravení niečo dosiahnuť, tak po zmene situácie budete mať náskok. S pripravenosťou úzko súvisí aj to, že nakoniec možno uspejete v trocha inej podobe, ako ste si to vypočítali.

Buďte pripravení, ale nemusíte vždy presne vedieť na čo

Mať cit pre odhad príležitosti je dobré. Niekedy ide okolo nás skvelá šanca a nevšimneme si to. Všeobecne sa dá povedať, že každá zmena prináša takéto šance. Keď sa začal objavovať internet, málokto vtedy vedel, aké masové merítko dosiahne. Vtedy to bola pomerne zložitá a samoúčelná záležitosť. Kto však v začiatkoch niečo užitočné vybudoval, mal veľkú šancu uspieť.

Keby nebolo internetu, asi nikdy by som nezistil, že sa môžem venovať písaniu, alebo dokonca vydať niekoľko kníh. Vznikla však príležitosť a vyskúšal som ju. Podobne konajte aj vy. Ak cítite, že vás to ťahá určitým smerom, choďte tam. Nie vždy treba hneď pozerať na to, či vám to bude aj vynášať. (Aj keď to zvyčajne veci neublíži.)

Tým, že začnete pôsobiť v nejakej oblasti, môže sa vám otvoriť nečakane celkom iná príležitosť, než akú by ste čakali. Preto je dobré mať síce jasné, čo zhruba v živote označíte za úspech, ale dajte tomu trocha voľnejšie opraty. Možno to nakoniec bude iné, než ste čakali. Prečo?

Úspech v dobe, v ktorej narastá počet zmien

Pretože ak si kladiete otázku ako sa stať úspešným, myslite na to, že dnešná doba je poznamenaná zmenami. Čoraz menej vecí je stálych. Množstvo dostupných informácií sa stále znásobuje. Technologické novinky potierajú to, čo donedávna bolo nemožné. V priebehu niekoľkých rokov môže nejaké odvetvie, alebo trh vzniknúť, aj zaniknúť.

  • Spomeňte si na videokazety. Pár rokov tu boli a azda každý mal doma video, kameru, pár kaziet… Dnes sa to vyhadzuje do šrotu.
  • Spomeňte si na diskety…
  • Spomeňte si, koľko ste mali mobilných telefónov…

Jednoducho všetko je rýchlejšie. Ak svoju kariéru spojíte s oblasťou, ktorá časom zanikne, je to nepríjemné. Ale treba s tým počítať.

Preto je dobré pri plánovaní osobných a životných cieľov radšej sledovať všeobecnejšie pojmy. Koncovým produktom úspechu by mal byť pocit spokojnosti, kľudu. Ak máte takéto ciele, nie je dôležité, akými nástrojmi to dosiahnete.

V súčasnosti – zdá sa – bude asi užitočné, ak sa čo najrýchlejšie pripravíte na zvládanie a zavádzanie zmien. Zmeny nemá rád nikto, ale doba ich stále prináša. Ak sa na to pripravíte, získate konkurenčný náskok. Potom už možno bude stačiť len trocha toho povestného šťastia.

Pridajte komentár: