Plánovanie

Cieľ musí byť formulovateľný tak, aby bolo možné rozložiť ho na konkrétne kroky. Vytvorte termín, dokedy chcete mať cieľ splnený. Navrhnite kroky, ktoré postupne vykonáte.

Kedy, kde a koľko?

Cieľ musí byť presne popísateľný, merateľný, hmatateľný. Tento bod má zásadný význam. Ak niečo chcete dosiahnuť, musíte vedieť povedať, kde ste dnes a kam sa chcete posunúť.

Príklad. Chcem schudnúť. Denne budem vážiť čo zjem a zapisovať si to. Ak svoj plán takto presne sformulujem, potom každý deň viem povedať, či svoj cieľ plním, alebo nie. Ak máte cieľ presne popísaný, viete do času reálne rozložiť aj jeho priebežné kroky a výsledky.

  • Ak večer sedíte pri televízore s čipsami, zjavne svoj cieľ neplníte.
  • Ak budete na prechádzke, svoj cieľ zrejme realizujete.

Manažéri majú rôzne pomôcky, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ciele. Jednou z nich je metóda SMART. Je to skratka anglických slov. Napríklad: Specific, Measurable, Attainable, Relevant a Time Bound, ale je mnoho iných variantov interpretácie tejto magickej skratky. Ja vám vnútim verziu, že cieľ musí byť:

  • Ambiciózny. Asi ťažko si postavíte za cieľ niečo, čo už máte, alebo niečo celkom ľahko dostupné. Aby bol cieľ atraktívny, mal by byť významný, náročný, zaujímavý. Mal by byť výzvou. Ak by ste si dali za cieľ trivialitu, nemotivovalo by vás to k činu.
  • Reálny. Zároveň však musí cieľ byť dosiahnuteľný. Možno s vynaložením veľkej námahy, úsilia, tvorivosti. Možno tesne na hranici vašich možností. Ale musí sa dať splniť. Ak by ste si za cieľ dali celkom nereálnu úlohu, nemotivovalo by vás to konať.
  • Konkrétny. Cieľ musí byť presne opísateľný. Výhodné je, ak je jednoduchý – výhodnejšie je dať si viac jednoduchých cieľov ako jeden zložitý, pretože:
  • Cieľ musí byť merateľný. Musíte kedykoľvek vedieť povedať, kde sa vo veci plnenia svojho cieľa práve nachádzate. Musíte vedieť zmerať, popísať či špecifikovať výsledný stav. Musíte však vedieť aj priebežne skontrolovať, ako sa darí plnenie cieľa v čase.
  • Časovo ohraničený. Dosiahnutie cieľa musí mať termín. Keby ste si ho nedali, ľahko by ste pri práci uprednostnili iné úlohy.

To sú základné parametre cieľa. Dohliadnite na to, aby sa všetko, čo chcete dosiahnuť, dalo merať. Aby to bolo názornejšie, pozrime sa na konkrétne príklady správneho formulovania cieľov.

Pridajte komentár: