Sebavedomie rovná sa úspech

 • Prečo človek, ktorý si neverí alebo sa podceňuje, má v živote veľa problémov?
 • Prečo človek, ktorý je so sebou spokojný a verí si, je v živote úspešný?

Odpoveď na obe otázky je jednoduchá. Pre spôsob sebahodnotenia.

Náš mozog nás automaticky riadi tak, aby naše správanie zodpovedalo sebahodnoteniu, čiže mienke, ktorú o sebe máme. Mozog nás riadi podľa toho, čo si o sebe myslíme.

 • Ak sa považujem za čestného človeka, tak nekradnem na návšteve, aj keby som mal na to bezpečnú príležitosť. Som predsa čestný človek a nie zlodej.
 • Ak sa považujem za počítačového znalca, tak nájdem spôsob, ako vyriešiť aj ťažké úlohy. Experti na počítače vedia nájsť riešenia.
 • Ak sa považujem za lenivého človeka, vyhovuje mi, že celé popoludnie polihujem pred televízorom. Čo už, keď som taký lenivý?
 • Ak sa považujem za „nemehlo“ v tanci, tak ma na plese nenájdete. Veď načo tam pôjdem, keď neviem tancovať.

NEGATÍVNE SEBAHODNOTENIE

Zlé sebahodnotenie a z neho vyplývajúce nízke sebavedomie je častý jav. Už od detstva má mnoho z nás pocit vlastnej nedostatočnosti. Stáva sa nám, že sa považujeme sa za menejcenných, prehliadaných, nehodných uznania.

Niektorí sa tieto pocity snažíme zakrývať a maskovať, avšak jednu vec nezamaskujeme. Je to naše správanie. Podľa nášho sebahodnotenia sa totiž aj správame. Inými slovami – ak si o sebe myslíme málo, aj v živote sa pokúsime len o málo. Ak v živote dosiahneme „málo“, opäť prehlbujeme svoj pocit menejcennosti. Človek, ktorý má komplexy menejcennosti a chcel by napríklad schudnúť, uvažuje takto: „Chcel by som schudnúť, ale to ja určite nedokážem. Som nedisciplinovaný, ne­odo­lám čokoláde, a vôbec… cvičenie ma nebaví. Nemám silnú vôľu“. Asi takto uvažuje človek, ktorý si neverí. Podľa tohto sebahodnotenia sa neskôr aj zariadi. Bude sa podľa toho aj správať.

Ak už vopred neverím v možný úspech, tak načo sa potom vôbec snažiť?

Keď si dovolíte myslieť o sebe, že ste neschopní, tým si sami sebe vystavujete potvrdenie, že budete konať, ako si zvyčajne počínajú neschopní. Opakovane sa tým len programujete na neschopnosť.

Iste aj vy poznáte ľudí, ktorí si každú chvíľu povedia výrok typu:

 • Nič sa mi nedarí.
 • Nemám pevnú vôľu.
 • Nikdy nedosiahnem to, čo chcem.
 • Som smoliar.
 • Často som chorý.
 • Neviem si nájsť dobrú prácu.

Takéto výroky sú celkom zrozumiteľné. Neraz s nimi začali už rodičia, alebo vychovávatelia, keď opakovane tvrdili:

 • Ty si ale nešikovný.
 • Z teba nič dobrého nebude.
 • Takt toto určite nedokážeš.
 • Kto by bol na teba zvedavý?

Je jedno, či takéto krátke výroky povieme nahlas, alebo si ich hovoríme len v duchu sami pre seba. Dokonca nie je dôležité ani to, či sú pravdivé. Všetky takéto hodnotiace výroky však programujú naše sebahodnotenie.

Ak vás budú ľudia často chváliť, programujú vás na úspech. Aj sami už potom budete o sebe uvažovať s uznaním. Odvážne sa pustíte do prekonávania prekážok.

Väčšinou však ľudia druhých kritizujú. Rodičia, učitelia aj rovesníci už často malé dieťa programujú zlým smerom. Opakované (hoc aj „dobre myslené“) kritické poznámky sa môžu časom stať „proroctvom“, ktoré sa naplní, aj keď to vlastne nikto zo zúčastnených úprimne nechcel.

Mozog – výstup sa skladá z vstupov

Ako často zamestnávate svoj mozog? Čím ho zamestnávate? Nechávate ho odpočívať pri ľahkých témach? Alebo si ho cibríte a posilňujete? Viem, sú to ťažké otázky.

Pre niektorých ľudí je pohodlnejšie ísť do priemernej práce a neskúmať, či by sa nedalo svoj čas a um investovať lepšie. Po práci je pohodlné prísť domov a pustiť si televízor. Prečítať si noviny a „vypnúť mozog“, ako mnohí povedia. Oplatí sa vám však častejšie „vypínať“ mozog?

To, čo v našom tele nepoužívame, slabne.

Ak do seba roky pumpujete povrchné informácie z televízie, rádia a novín, či klebety, aj vaše myslenie sa začne stávať povrchným. Pozor na to!

Žiaľ, masmédiá tlačia do národov celého sveta negatívne správy, pohromy, tragédie, zločiny. Naliehavé správy, ktoré už zajtra budú beznádejne zastarané a zbytočné. Milióny ľudí na celom svete si týmito informáciami poslušne plnia svoje hlavy s pocitom, že „treba byť v obraze“. Ale sú tieto „obrazy“ pre vás dobré? Potrebujete ich? Nevpúšťate do svojej hlavy aj zbytočné negatívne obrazy, ktoré môžu byť neskôr vaším podvedomím použité práve proti vám?

Preprogramovať, zmeniť svoje myslenie dokážete tým, že si budete opakovane hovoriť a myslieť nové tvrdenia alebo výroky. Také, ktoré budú vaše sebavedomie posilňovať. Pomocou nich budete manipulovať so svojím podvedomím. Tento postup sa nazýva afirmácia, hoci u nás je asi známejšie slovo autosugescia.

Opakovaným pripomínaním kladných výrokov sa dá zvýšiť sebavedomie. Možno niekto namietne, že je to len obyčajné vymývanie mozgu. A veruže má pravdu. Ak máte v mozgu balast a neužitočné názory, oplatí sa vám ich odtiaľ veľmi rýchlo vypláchnuť. Vytvoríte tak priestor pre niečo užitočné. Častým opakovaním si vhodných slov sa dá dosiahnuť zmena postojov. Ak niečo budete často opakovať (presviedčať sa, sugerovať), uveríte tomu a začnete sa podľa toho správať. Takto je možné zvýšiť si sebavedomie, motivovať sa, upriamiť svoju pozornosť na niečo žiaduce. Dokážete teda zmeniť vaše myslenie.

Odporúčam vám, aby ste si odteraz už začali zapisovať svoje myšlienky, pokiaľ chcete niečo dosiahnuť. Z vlastnej skúsenosti viem, že uvažovať o sebe samom sa nedá robiť ináč, ako s ceruzkou v ruke.

Skúmanie samého seba sa nadá robiť napríklad večer pred spaním v posteli. Nedarí sa to preto, že rozmýšľanie o sebe a svojej budúcnosti je ťažké, nepohodlné. Nuž a ak je niečo nepohodlné, tak pred tým unikáme.

Hneď ako začneme rozmýšľať nad ťažkou témou, myseľ šikovne unikne do ľahších tém. Mozog takpovediac utečie pred témou, ktorá sa mu nepáči. Ľahnete si do postele s tým, že idete premýšľať o sebe samom a o svojej stratégii do budúcnosti. O pár minút zistíte, že rozmýšľate o celkom iných veciach. Čo sa dnes stalo, čo bude zajtra, čo kto povedal, čo som na to povedal ja. Čo som mohol povedať, spraviť…

Takže, zoberte si kus papiera a začnite pracovať na svojej zmene. Je veľmi pravdepodobné, že to, čo si napíšete a naplánujete, sa stane.

Ak si nič nezapíšete, zvyčajne sa ani nič nezmení.

PLÁNOVANIE ZMENY

Pri plánovaní zmeny myslenia je osvedčený postup, ktorý pozostáva z piatich krokov:

 • Napíšte si zoznam svojich problémov.
 • Napíšte si zoznam svojich snov a túžob.
 • Hľadajte súvislosti.
 • Vyberte vhodné afirmácie.
 • Správne naformulujte text afirmácií.

Pripravte sa na to, že sa vám nebude chcieť veriť týmto výrokom. Pri čítaní sa budete cítiť čudne. Nikdy doteraz ste sa za úspešného možno nepovažovali a teraz si máte v duchu hovoriť „ja som úspešný“. A ešte to aj precítiť? Vaše vedomie sa ihneď postaví do opozície: „Ale veď to predsa vôbec nie je pravda. Ja predsa vôbec nie som úspešný.“ Je to normálne. Odteraz si však už viac nepovoľte odmietanie samého seba sebou samým! Idete predsa bojovať so svojou sebadôverou, sebahodnotením. Ak ich máte nízke, je jasné, že si neveríte. A tak logicky ani nechcete veriť ani tvrdeniam, ktoré by vám mohli vieru a dôveru v seba vliať. Preto si nevšímajte protesty svojho nesmelého ja. Vytrvajte. Výrok si opakujte ďalej a snažte sa aspoň trocha mu uveriť. Je to „výplach mozgu“ a ten musí nejaký čas trvať. Usadeniny komplexov menejcennosti sa nedajú vypláchnuť za 10 minút.

Znovu a znovu a znovu si opakujte: „Ja som úspešný človek“. Akceptuje to ako fakt. Pokúste sa stále znova precítiť pocit úspechu. „Som úspešný. Bodka.“ Neodškriepiteľné, žiadne výnimky. Povoľte si tento sebaklam. Opakujte ho, aby vaše podvedomie začalo toto tvrdenie registrovať. To môže trvať niekoľko týždňov aj mesiacov.

Ak uveríte, že máte určité vlastnosti, začnete sa podľa nich správať. To, ako o sebe dnes zmýšľate, na čo myslíte, určí vašu budúcu situáciu. Tak si dobre vyberajte, čomu budete ochotní pravidelne venovať svoju pozornosť.

Komentáre k článku: Sebavedomie rovná sa úspech

 1. maťo 17. júla 2013

  Afirmácia/autosugescia: !!!ZÓNA POHODLIA!!! – pre mňa upozornenie, že mi je dobre, že spohldnievam a podobne, takže pome čosi robiť!

  tvoje myšlienky a pocity tvoria tvoju realitu (R.T.Kiyosaki)

Pridajte komentár: